Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)
Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)
Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)
Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)
Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)

Share This With Friends

Canal de la Reina by Liwayway Arceo used, in good condition with pencil writings no folds nor tears "Ang nobelang ito, na sosyo-ekonomiko, ay naglalarawan ng kaligaligan at pagbabalisa ng mga karaniwang tao sa Maynila bago nagkaroon ng Batas Militar. Nakatuon ang kasaysayan sa nagdarahop na mamamayan sa gilid ng Canal de la Reina. Isinalin ito sa Japanese ni Motoe Terami Wada, propesor sa kaysayan, at inilunsad ng Dan-dansha sa Tokyo, Japan (1990)." #sweldosale


Deal Options

Mailing or Delivery

1. Fastrack - 45php Metro Manila, 135php provincial 2. Xend -70php Metro Manila, 110php provincial 3. JRS Express - 120php Metro Manila, 132php other areas in Luzon, 139php Visayas, 145php Mindanao


Others also viewed

All The Bright Places by Jennifer Niven

All The Bright Places by Jennifer Niven

PHP 6990

I've Got Your Number by Sophie Kinsella

I've Got Your Number by Sophie Kinsella

PHP 4990

Siege and Storm by Leigh Bardugo

Siege and Storm by Leigh Bardugo

PHP 4000

Across The Universe by Beth Revis

Across The Universe by Beth Revis

PHP 1990