Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)
Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)
Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)
Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)
Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)

Share This With Friends

Canal de la Reina by Liwayway Arceo used, in good condition with pencil writings no folds nor tears "Ang nobelang ito, na sosyo-ekonomiko, ay naglalarawan ng kaligaligan at pagbabalisa ng mga karaniwang tao sa Maynila bago nagkaroon ng Batas Militar. Nakatuon ang kasaysayan sa nagdarahop na mamamayan sa gilid ng Canal de la Reina. Isinalin ito sa Japanese ni Motoe Terami Wada, propesor sa kaysayan, at inilunsad ng Dan-dansha sa Tokyo, Japan (1990)." #sweldosale


Deal Options

Mailing or Delivery

1. Fastrack - 45php Metro Manila, 135php provincial 2. Xend -70php Metro Manila, 110php provincial 3. JRS Express - 120php Metro Manila, 132php other areas in Luzon, 139php Visayas, 145php Mindanao


Others also viewed

The Sea of Monsters by Rick Riordan

The Sea of Monsters by Rick Riordan

PHP 990

I Am Number Four; The Power of Six

I Am Number Four; The Power of Six

PHP 1255

Seventeenth Summer

Seventeenth Summer

PHP 1500

TAKE 3! Teens books incl. How To Train Your Dragon

TAKE 3! Teens books incl. How To Train Your Dragon

PHP 2502