Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)
Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)
Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)
Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)
Canal de la Reina by Liwayway Arceo (book / novel)

Share This With Friends

Canal de la Reina by Liwayway Arceo used, in good condition with pencil writings no folds nor tears "Ang nobelang ito, na sosyo-ekonomiko, ay naglalarawan ng kaligaligan at pagbabalisa ng mga karaniwang tao sa Maynila bago nagkaroon ng Batas Militar. Nakatuon ang kasaysayan sa nagdarahop na mamamayan sa gilid ng Canal de la Reina. Isinalin ito sa Japanese ni Motoe Terami Wada, propesor sa kaysayan, at inilunsad ng Dan-dansha sa Tokyo, Japan (1990)." #makebenta


Deal Options

Mailing or Delivery

1. Fastrack - 45php Metro Manila, 135php provincial 2. Xend -70php Metro Manila, 110php provincial 3. JRS Express - 120php Metro Manila, 132php other areas in Luzon, 139php Visayas, 145php Mindanao


Others also viewed

The Devil Wears Prada Trilogy Box Set

The Devil Wears Prada Trilogy Box Set

PHP 70017

FREE! Firebird Series by Claudia Gray (e-book)

FREE! Firebird Series by Claudia Gray (e-book)

PHP 047

Wattpad Books

Wattpad Books

PHP 1501

Alex Cross's Trial By James Patterson

Alex Cross's Trial By James Patterson

PHP 1500