Share This With Friends

🌷Cottony Soft and Stretchy 🌷Padded for comfort and leak prevention 🌷Vibrant Color 🌷Easy access for nursing 🌷Removable Pad for easy washing 👍🏻Wla po itong wire so seamless ang dating niya. Napakalambot at komportable gamitin, sumusunod pa sa hugis ng katawan at boobies. Pwedeng pwede sa extended breastfeeding. Parang full tingnan ang chest kpag suot suot ito. Ang kulay ay napaka vibrant. Bili na, murang mura na, magandang quality pa. #NursingBra #NursingBraPh #SeamlessNursingBra #BreastfeedingPinay #AffordableQualityItems #onhand


Deal Options

Mailing or Delivery